Het belang van een administratiekantoor

Administratiekantoor Rotterdam

De terughoudendheid van veel ondernemers om voor een goede administratie te zorgen, kan worden toegeschreven aan de zorg die zij voelen voor hun administratiekantoor naarmate hun bedrijf groeit. Ik heb zeer grote bedrijven gezien met kantoren die afwisselend een luxe zijn voor hun klanten. Dan maken microbiële verwaarlozing verschillende klanten blij. Wanneer boeken in het kantoor worden geregistreerd, zijn zij vaak in onreine omstandigheden, of de dossiers zijn gescheiden door scheidingswanden, die het algemene zicht belemmeren. Dit doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de administratie van de ondernemer voor de controlerende belastingautoriteiten. Nog erger is het om losse dossiers te hebben en losliggende rekken met documenten, een activiteit die een grote druk legt op de mensen die verondersteld worden u te begeleiden.

Veel ondernemers runnen hun bedrijf zodanig dat zij er de voorkeur aan geven hun eigen kantoor aan te houden. Dit is ook prima tot het moment van hun eigen verhuizing, is zo’n bedrijf, maar een argument tegen de oprichting van een formeel administratiekantoor. Het ontbreken van een uniek administratiekantoor heeft directe gevolgen voor de leesbaarheid van uw bedrijf, bijvoorbeeld het onderzoek en de vermeende validatie van relevante documenten ten behoeve van de cliënt zullen tevergeefs zijn zonder kantoor. Daarom hebt u een degelijk administratiekantoor nodig om uw onderneming op de markt te kunnen vertegenwoordigen. Een administratiekantoor zal u in staat stellen om op een correcte en legale manier te luisteren naar een controlevraag. Het weerspiegelt uw expansie.

Zeker, het ontwijken van de fiscus op individueel of bedrijfsniveau kan een machtige zaak zijn, maar moet een individu zijn administratie door iemand anders laten doen, of wordt dit door je eigen advocaat toegestaan?

De hulp die bedrijven in een administratiekantoor bieden, zal bestaan uit professionele financiële accountants, bankaccountants, persoonlijke belastingadviseurs, boekhoudkundige diensten, bewijszoekers, belastingspecialisten, vastgoed- en belastingagenten. Bovendien wordt een onderneming opgestart met de middelen die u op uw rekening heeft staan, en zult u ook de kennis nodig hebben van de advocaten die uw bijstand nodig zullen hebben, evenals van de vastgoed- en belastingagenten.

Het belang van uw eigen communicatie met de aangewezen accountant terwijl u in een administratie zit en geen persoonlijk contact hebt, zal in de laatste periode een zeer belangrijk deel van uw bedrijf uitmaken. Het zal u ook de gelegenheid geven een discussie aan te gaan voor een veilige opzet van het administratiekantoor, terwijl u steeds het belang van uw eigen raadgever met betrekking tot de beheersing van de uitgaven voor ogen houdt. Dure software voor dossiers, die niet kan voorzien in deze professionals die u op de loonlijst moet zetten, zal u niet toelaten uw gewone communicatie te benutten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.